Látnivalók szigetközben

A falu egyik legmegkapóbb látványa a temetőhöz vezető gesztenyesor, amit az egyik legszebb katonai emlékműként tartanak számon a környéken. Az itt álló gesztenyefákat 1932-ben, az első világháborúban elesett helyi katonák emlékére ültették. A hősök neveit a templom falán elhelyezett tábla őrzi.

Az azóta hatalmas fákká terebélyesedett csemeték közé a ’90-es évek elején fából faragott stációkat állítottak fel. Krepsz István és Balázs András közös alkotását 1993-ban szentelte fel Pápai Lajos megyés püspök.

A temetőkápolnának is nevezett Boldogasszony-templom egyhajós épületével Hédervár ékessége. Építését a régi, nem hiteles feljegyzések 1296 és 1303 közé teszik. A Boldogasszony-templom egyszerre volt plébániatemplom, Mária-kegyhely, s egyúttal a Héderváry család temetkezőkápolnája is. A XVII. századra azonban megtelt, ezért Viczay Jánosné Héderváry Kata a század második felében a templom északi oldalához új kriptát és lorettói kápolnát építtetett. A lorettói kápolnát és a templomot 1808-ban renoválták, s mivel ismét elfogyott a hely, új családi kriptát is építettek.

A Szent Mihály arkangyal tiszteletére szentelt, 224 m2 alapterületű horvátkimlei templom 1780-ban nyerte le jelenlegi formáját, korábbi eredetéről a szentély gótikus részletei árulkodnak. Mindkét templom külső falán emléktábla örökíti meg a világháborúk helyi áldozatainak neveit.

A horvátkimlei templom környéke számos látnivalót kínál.

A vetélytársát letipró, leányrabló kentaur harcát megörökítő szobor a hédervári kastély parkjának egyik látványossága. A helybéliek „ördögszobornak” is nevezik. Gróf Khuen-Héderváry Károly, a kastély tulajdonosa készítette a XIX. század második felében. A parkot kerülő kis mesterséges vízér öleli körül azt a kis szigetet, amelyen a szobor található.

.

© 2017 www.szms.hu - www. webix.hu

 

fm_logo_szines.jpg

leader_logo.jpg

Logo unio.jpg

index.png

Szechenyi2020.jpg